هدف‌گیری پاشنه آشیل سرطان تخمدان با یک ترفند نانویی

هدف‌گیری پاشنه آشیل سرطان تخمدان با یک ترفند نانویی

سلول‌های سرطان تخمدان نسبت به کلسترول حساس بوده و نیازمند کلسترول فراوان هستند، محققان با تولید نانوذراتی مسیر ورود کلسترول به این سلول‌ها را مسدود کرده و در مدل‌های موش آزمایشگاهی رشد تومور را ۵۰ درصد کاهش دادند.

زنان مبتلا به سرطان تخمدان در ابتدا ممکن است به خوبی به شیمی درمانی پاسخ دهند، اما اکثر آن‌ها مقاومت در برابر درمان را تجربه کرده و از این بیماری می‌میرند.

اکنون دانشمندان دانشگاه نورث‌وسترن، پاشنه آشیل سرطان تخمدان مقاوم به شیمی درمانی را پیدا کردند، این سلول‌ها نسبت به کلسترول حساس بوده و می‌توان از این طریق آن‌ها را از بین برد.

این گروه تحقیقاتی ابتدا نشان دادند که سلول‌های سرطان تخمدان مقاوم به شیمی درمانی به دلیل افزایش جذب کلسترول، سرشار از کلسترول هستند. آن‌ها نانوذرات مصنوعی را در این سلول‌ها مستقر کردند که در سلول‌های سرطانی شبیه به کلسترول تشخیص داده می‌شود از این رو این سلول‌ها مانع از جذب کلسترول می‌شوند و مسیر ورود کلسترول به سلول سرطانی مسدود می‌شود.

دانشمندان نشان دادند که کاهش کلسترول سلول‌های سرطانی را در مسیر مرگ سلولی قرار می‌دهد. درمان با نانوذرات رشد تومور تخمدان را بیش از ۵۰ ٪ در سلول‌های انسانی و مدل‌های حیوانی کاهش می‌دهد.

دکتر دنیلا ماتی، استاد پزشکی و از محققان این پروژه می‌گوید: «بیش از ۱۸۰۰۰ زن هر سال در اثر سرطان تخمدان می‌میرند. پیدا کردن راه های جدید برای حمله به سلول‌های سرطانی مقاوم بسیار مهم است.»

ماتی و تاکستون نحوه مرگ سلول‌ها پس از درمان با این نانوذرات را نشان می‌دهند، نوعی مرگ سلولی که از طریق اکسیداسیون لیپیدها در غشای سلولی انجام می‌شود.

ماتی گفت: «این سلول‌های سرطانی در برابر شکل معمولی مرگ – آپوپتوز – مقاوم هستند به همین دلیل شیمی درمانی نمی‌تواند آن‌ها را بکشد.»

نتایج این یافته‌ها در نشریه Advanced Science منتشر شده است. مشابه این کار پیش از این با استفاده از نانوذرات برای درمان لنفوم استفاده شده است. ماتی و تاکستون نانوذرات را در مدل‌های حیوانات آزمایش کردند. مرحله بعدی در این تحقیق، آزمایش ترکیبی از ذرات با شیمی درمانی سنتی و بررسی اثرات نانوذرات بر سلول‌های ایمنی بدن است که علیه سرطان می‌جنگند.