آغاز فعالیت نهاد ترویجی دانشگاه فرهنگیان با حضور مسئولین و دانشجومعلمان پردیس‌های مختلف تهران

آغاز فعالیت نهاد ترویجی دانشگاه فرهنگیان با حضور مسئولین و دانشجومعلمان پردیس‌های مختلف تهران

نهاد ترویجی دانشگاه فرهنگیان با برگزاری رویدادی با حضور مسئولین، اعضای هیئت علمی و دانشجومعلمان به منظور معرفی فعالیت‌های نهاد ترویجی و آشناسازی دانشجومعلمان با فناوری نانو، کار خود را شروع کرد.

با هدف توسعه شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو و بر اساس تعاملات شکل‌گرفته میان گروه ترویج و فرهنگ‌سازی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، نهاد ترویجی نانوفناوری دانشگاه فرهنگیان تاسیس گردید.

در راستای ارتقای توانمندی و آگاهی دانشجومعلمان و جذب هر چه بیش‌تر آن‌ها به فناوری نانو، رویداد «آشنایی با نانوفناوران و مسابقه ملی نانو” به همت نهاد ترویجی نانوفناوری دانشگاه در پردیس نسیبه تهران برگزار شد. در این رویداد، بیش از ۲۵۰ نفر از دانشجومعلمان مراکز شهید شرافت و شهید بهشتی تهران شرکت کردند.

در ابتدای این رویداد دکتر الناز رشتی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و رابط نهاد ترویجی نانوفناوری ارائه‌ای در خصوص فرآیند تاسیس نهاد ترویجی و چشم‌انداز فعالیت‌های ترویجی و آموزشی انجام دادند.

در ادامه دکتر اصلاحچی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان، محمدی، کارشناس گروه ترویج و فرهنگ‌سازی ستاد نانو، جلالی، فعال در حوزه ترویج دانش‌آموزی فناوری نانو و اعتمادی، موسس چند شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری نانو با تاکید به اهمیت آموزش و ترویج فناوری نانو به مخاطبین دانشجومعلم، حمایت از فعالیت‌های ترویجی نهاد تازه‌تاسیس را مورد تاکید قرار دادند و توسعه فعالیت‌های ترویجی در واحدهای مختلف دانشگاه در سراسر کشور را خواستار شدند.