گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان هرمزگان و باشگاه نانو

برنامه بازدید و همفکری با بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استان هرمزگان در روزهای ۵، ۶ و ۷ خرداد ماه توسط مدیر گروه ترویج دانش‌آموزی ستاد  توسعه فناوری‌های نانو و میکرو و دبیر اجرایی باشگاه نانو با حضور مسئول پژوهش‌سراهای استان انجام گرفت.

بخش دانش‌آموزی ستاد نانو با هدف ترویج و آموزش فناوری نانو و هم‌اندیشی با استان‌های فعال در زمینه آموزش و ترویج فناوری نانو، نشست هم‌اندیشی در استان هرمزگان برگزار کردند تا با همفکری مدیران و مسئولان اداره آموزش و پرورش و مدیران و همکاران پژوهشسراها اجرای برنامه‌های ترویجی نانو را در بین دانش‌آموزان تسهیل کنند. ابتدا در تاریخ ۵ و ۶ اردیبهشت ماه از پژوهش‌سراهای شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک بازدید صورت گرفت و بسته آموزشی باشگاه نانو به ایشان اهدا شد. همچنین با مدیران آموزش و پرورش این شهرستان‌ها جلساتی در اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ها جهت همفکری، تبادل نظر و انتقال تجربیات برگزار شد.

گردهمایی استان هرمزگان، ۷ خرداد ۱۴۰۳ با حضور معاون آموزش متوسطه استان، رئیس استعدادهای درخشان استان، کارشناس پژوهش‌سراهای استان، مدیر گروه ترویج دانش‌آموزی ستاد نانو و دبیر اجرایی باشگاه نانو و ۷ نفر از مدیران و کارشناسان پژوهش‌سراهای استان برگزار شد. گزارش فعالیت‌های ستاد نانو، گزارش عملکرد باشگاه نانو و گزارشی از عملکرد استان هرمزگان در بخش ترویج نانو در سطح دانش‌آموزی در این نشست ارایه شد و حمایت‌ها و برنامه‌های ستاد نانو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آموزش و ترویج فناوری نانو تبیین شد. در پایان مراسم، از مدیران و مسئولین پژوهش‌سراهای استان تقدیر به عمل آمد و هدایایی از طرف باشگاه نانو به ایشان تقدیم شد.

پس از آن نیز از پژوهش‌سراهای بندرعباس(ناحیه۱و۲) نیز بازدید به عمل آمد و بسته آموزشی باشگاه نانو به ایشان تقدیم شد.