معرفی شرکت NanoProduct

شرکت NanoProduct محدوده وسیعی از نانوپودرها و محصولات مشتق‌شده از آنها را با استفاده از یک فرآیند خاص تولید می‌کند. روش‌‌های تولیدی شرکت فوق، آنها را قادر به طراحی و تولید ترکیبات ساده و پیچیده در مقیاس تجاری و با قیمت‌های مناسب می‌سازد.