ایجاد شبکه ملی زیرساختار نانوتکنولوژی

۲۲ دسامبر ۲۰۰۳- انجمن ملی علوم آمریکا شامل ۲۴ عضو دولتی گروه مشورتی بنیاد ملی علوم (NSF)، تصویب کرده است که این بنیاد اعتبار لازم را برای شبکه ملی زیرساختار نانوتکنولوژی۱ (NNIN) تأمین نماید. این شبکه متشکل از ۱۳ سایت دانشگاهی است که سیستمی یکپارچه و ملی از تسهیلات کاربری را برای حمایت از تحقیقات و آموزش در زمینه علوم، مهندسی و فناوری نانو به وجود خواهد آورد.