معرفی شرکت‌های خطر پذیر

این سرمایه‌گذار خطرپذیر، واقع در شهر کمبریج، یک صندوق سرمایه‌گذاری بر روی فناوری ژنومیک کاربردی یا AGTC FUNDS واحد «خلق مخاطره‌پذیری» Newco gen Group Inc، با بودجه ۶۲ میلیون دلار است، و توجه خود را بر علوم حیات با محوریت ژنتیک متمرکز نموده است