معرفی شرکت خطرپذیرEARLYBIRD

این شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر در شهر مونیخ آلمان واقع شده و در دره سیلیکون نیز دفتر دارد. این شرکت با سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار، سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌ای را نوعاً از ۱ تا ۵ میلیون دلار انجام می‌دهد.