سرمایه‌گذاری فنلاند در زمینه نانوتکنولوژی

مؤسسه فناوری فنلاند، برنامه‌ای پنج ساله از آغاز سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۹ در زمینه نانوتکنولوژی با نام Fin Nano تدوین کرده است.