سرمایه گذاری انگلیس در تکنولوژیهای نو

دولت انگلیس ۲۰۰ میلیون دلار را در دو برنامه ترویجی مرتبط با تکنولوژی‌های نو اختصاص داده است. وزارت صنایع و بازرگانی (DTI) پیشنهاد ۱۵۰ میلیون دلار به کسب و کارهای انگلیس جهت تحقیق و توسعه در علوم نوظهور کرده است.