برنامه فرانسه برای پیشگامی در فناوری نانو

وزیر تحقیقات فرانسه، فرانکودوبرت در مراسم افتتاح شعبه جدید مؤسسه ملی تحقیقات این کشور اظهار داشت که این کشور تصمیم دارد سرمایه‌گذاری سالانه خود در علوم و فناوری نانو را ظرف مدت سه سال از ۳۰ میلیون یورو به ۷۰ میلیون یورو افزایش دهد.