رشته تحصیلی فناوری نانو و نانو مواد در روسیه

دانشکده مهندسی شیمی- فیزیک دانشگاه فناوری شیمی روسیه- موسوم به مندلیف- در رشته تحصیلی نانوتکنولوژی از سال تحصیلی ۲۰۰۳ دانشجو پذیرفت. این اولین رشته تحصیلی در روسیه است که در بخش نانوتکنولوژی و نانومواد،برای تربیت متخصص و کارشناس فناوری نانو تاسیس شده است. ریاست این بخش به عهده پروفسور – یورتف یوگنی واسیلیویچ – ، عضو آکادمی علوم روسیه است و دیگر اساتید دارای دکتری و فوق‌دکتری هستند. در سال ۲۰۰۳ میلادی وزارت آموزش فدراسیون روسیه در چند دانشگاه این کشور تصمیم به تأسیس رشته تحصیلی نانوتکنولوژی و نانومواد نمود تا دانشجویان پس از اتمام تحصیل موفق به اخذ مدرک در رشته نانوتکنولوژی شوند. بدین منظور برای این رشته دو گرایش – نانوتکنولوژی در الکترونیک – و – نانومواد – انتخاب گردید.