برگزاری کلاس‌های آشنایی با فناوری‌نانو در مدرسه راهنمایی علامه حلی تهران

پس از برگزاری کارسوق‌ها و سمینار‌هایی در سه سال گذشته، امسال حجم کلاس‌های آموزشی مرتبط با نانو در مدارس افزایش داشته است.