شکل گیری جدید شرکت Yash Management

گروه سرمایه گذاریYash Management که سابقا درزمینه تجهیزات رسانه ای فعالیت می کرد هم اکنون به وسیله یکی ازبخش¬هایش به نام Mumbai درحال گسترش وتغییر پورتفولیو خود است قیمت سهام شرکت ازبالاترین قیمت در۱۸ July که ۵۵/۳۹ ریال بود به ۳۴ ریال رسید که سطح مبادلات دراین قیمت ۹۶۹/۱۴ سهم بود. به طور میانگین طی دوهفته اخیر روزانه ۴۷۵۰۰۰ سهم دربورس معامله شده است .