محصول جدید نانو در روسیه

شبکه اخبار فناوری‌نانو ورود محصول جدید نانو را در روسیه به نام Opal Matrix به بازار، اعلام کرد.