گزارشی از برگزاری دوره آموزش مقدماتی فناوری نانو در دبیرستان پیام رستگاران

در تابستان سال جاری یک دوره آموزش مبانی فناوری نانو در دبیرستان غیرانتفاعی پیام رستگاران مخصوص دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم برگزار گردید.