تلقی عمومی نسبت به فناوری نانو

از هنگامی که فناوری‌نانو توجه عموم را به خود جلب کرد متخصصان متعددی نسبت به اهمیت اقبال عمومی به فناوری نانو در تعیین اثر نهایی این فناوری بر جامعه مطالبی بیان داشته‌اند. در نتیجه دولت آمریکا ضمن تلاش برای ارتقاء سطح توسعه فناوری نانو، سرمایه‌ای برای بررسی موضوعات مرتبط با بهداشت ایمنی و مسائل زیست‌محیطی مواد نانومقیاس اختصاص داده است. بر طبق دو تا از آخرین بررسی‌های انجام شده، ادامه برنامه‌های مربوط به آموزش عمومی درباره فناوری‌های نانو و ایمنی نهایی آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به این وسیله می‌توان حمایت از آن را توسعه داد.

از هنگامی که فناوری‌نانو توجه عموم را به خود جلب کرد متخصصان متعددی نسبت به اهمیت اقبال عمومی به فناوری نانو در تعیین اثر نهایی این فناوری بر جامعه مطالبی بیان داشته‌اند. در نتیجه دولت آمریکا ضمن تلاش برای ارتقاء سطح توسعه فناوری نانو، سرمایه‌ای برای بررسی موضوعات مرتبط با بهداشت ایمنی و مسائل زیست‌محیطی مواد نانومقیاس اختصاص داده است. بر طبق دو تا از آخرین بررسی‌های انجام شده، ادامه برنامه‌های مربوط به آموزش عمومی درباره فناوری‌های نانو و ایمنی نهایی آن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به این وسیله می‌توان حمایت از آن را توسعه داد.
به منظور ارزیابی سطح دانش و نیز تلقی مردم نسبت به فناوری نانو، دکتر Dietram Scheufeleاز دانشگاه Wisconsin-Madison و دکتر Bruce Lewenstein از دانشگاه کرنل تحقیقی در این زمینه از بیش از ۷۰۰ فرد بالغ انجام دادند.
در این تحقیق، آنها مجموعه سوالاتی با هدف درک طرز تلقی مردم نسبت به فناوری‌نانو، درک ارزیابی خطرات و فواید این فناوری، ادبیات فناوری‌نانو، و اینکه مردم چگونه و از چه راهی نسبت به این فناوری آگاهی پیدا می‌کنند مطرح نمودند. در این بررسی همچنین سؤالاتی طراحی شده بود تا نقش آموزش و عقاید مشخص در موضع‌گیری نسبت به فناوری‌نانو را نشان دهد. این محققان دریافتند در حال حاضر افراد از فناوری نانو اطلاع چندانی ندارند و آنچه هم می‌دانند محدود به همان چیزهایی است که از رسانه‌های عمومی فرا گرفته‌اند.
آنها همچنین دریافتند که دیدگاه غالب افراد نسبت به نانو مثبت است و در نظر محققان این امر عمدتاً ناشی از آن است که آنچه تا به امروز از رسانه‌ها درباره فناوری نانو پخش شده مربوط به جنبه‌های مثبت و نویدهایی است که برای جامعه دارد. در واقع در حالی که کمتر از نیمی از پرسش‌شوندگان تفاوت بین نانومتر و اتم را می‌دانستند، نصف بیشتر آنها اطلاعاتی از اثرات ضمنی این فناوری بر اقتصاد اطلاعاتی داشتند. یکی از یافته‌های جالب این بررسی آن بود که دید منفی نسبت به فناوری نانو در زنان، سالمندان و اقلیت‌های قومی بیش از بقیه افراد بود.
این محققان همچنین دریافتند که بحث‌های گذشته علمی و احساسات شخصی مثبت یا منفی نسبت به حوزه‌هایی از علم مانند مهندسی ژنتیک و تحقیق درباره یاخته‌‌های سلولی تا حد زیادی به احساس فرد نسبت به فناوری نانو مربوط می‌شد. لذا شاید لازم باشد تا تلاش‌هایی جهت غلبه بر اثرات سوء شکست‌های قبلی ارتباطات علمی به عمل آید.
نتایج این تحقیق طی مقالاتی عناوین “مردم و فناوری‌ نانو؛ احساس مردم نسبت به فناوری‌های نوظهور چیست؟” در مجله Research NanoParticle و دیگری با عنوان “تلقی مردم نسبت به فناوری‌های نوظهور، بررسی اثرات تعاملی شناخت و تأثیر آن بر تلقی عمومی نسبت به فناوری‌نانو” در مجله Science Communication به چاپ رسیده است.