برگزاری جلسه دفاعیه از رساله دکتری در زمینه نانوسیم ها

جلسه دفاعیه دکترا با عنوان – ایجاد نانوسیم های چندلایه مغناطیسی به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی
و مطالعه خواص ساختارهای نانومغناطیسی – در دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف ساعت ۵/۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۴ در سالن جابرابن حیان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

New Page 2