فعالیت های موسسه Advance Nanotech درسال ۲۰۰۵ در آسیا

سال ۲۰۰۵، برای موسسه Advance Nanotech ، از لحاظ تأمین و حمایت مالی جهت تجاری شدن علم نانو، سال بسیار پرباری بودو تلاش‌های بسیاری در جهت برقراری ارتباط بین علم نوین فناوری نانو با صنعت انجام شد.

New Page 2