همکاری تایوان و رژیم اشغال گر قدس درزمینه تحقیقات فناوری نانو

تایوان با رژیم اشغال گر قدس قرارداد همکاری دو جانبه ای در زمینه داروهای زیستی و فناوری‌نانو امضاء کرد. به گفته وزیر علوم ملی رژیم اشغال گر قدس، این کشور پیشرفت مؤثری در زمینه علم و فناوری داشته است.

New Page 2