ثبت اختراع جهانی دیگر در زمینه فناوری‌نانو به همت یک محقق پژوهشگاه مواد و انرژی

ششمین پتنت جهانی کشورمان با عنوان Process for growing colloidal silica توسط آقای دکتر فلامکی از پژوهشگاه مواد و انرژی در دفتر پتنت اروپا ثبت شد. این پتنت با شماره Ep02016521.3 پس از ثبت چهار پتنت توسط پژوهشگاه صنعت نفت و ثبت یک پتنت توسط دانشگاه تهران، در دهم فوریه سال ۲۰۰۶ (۲۱ بهمن ۱۳۸۴) به ثبت رسیده است.

ششمین پتنت جهانی کشورمان با عنوا