وعده‌های اقتصادی فناوری نانو در آمریکا

به عقیده George Allen یکی از اعضای مجلس‌سنا در چند سال گذشته عوامل محرک بسیار مناسبی برای پرورش رهبری آمریکا در فناوری نانو شکل گرفته است. فناوری نانو تاثیر زیادی در زمینه‌هایی همچون الکترونیک، فناوری زیستی، علوم پزشکی، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل و دفاع ملی تأثیر بسیار زیادی دارد و به زودی دگرگونی زیادی را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

به عقیده George Allen یکی از اعضای مجلس ‌سنا در چند سال گذشته عوامل محرک بسیار مناسبی برای پرورش رهبری آمریکا در فناوری نانو شکل گرفته است. تصویب لایحه تحقیق و توسعه فناوری نانو در سال ۲۰۰۳ توسط رئیس‌جمهور این کشور، بیش از هر کس بانیان این فناوری را شگفت زده کرد. با تلاش همکاران در مجلس‌سنا، برنامه فناوری نانو که بزرگترین برنامه سرمایه‌گذاری دولت می‌باشد، آغاز شده است. در چند سال گذشته مبلغ ۳٫۶۳میلیارد دلار جهت انجام برنامه پیشگامی فناوری نانو آمریکا انجام گرفته است.
وی که عضو کمیته تجارت، حمل و نقل و فضا در مجلس سنا است در زمینه نقش فناوری نانو درتوسعه اقتصادی کشور می گوید: این کمیته به خوبی به اهمیت توانایی بالقوه علم و فناوری نانو در رشد و توسعه حمل و نقل و تجارت کشوری پی برده‌ است. فناوری نانو به خصوص در زمینه‌هایی مانند الکترونیک، فناوری زیستی، علوم پزشکی، کشاورزی، انرژی، حمل و نقل و دفاع ملی تأثیر بسیار زیادی دارد و به زودی دگرگونی زیادی را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
از آنجا که هر کشور پیشرفته در زمینه فناوری نانو در حال پیگیری برنامه‌های ملی توسعه فناوری نانو است، کشور آمریکا که به عنوان پیشرو در فناوری موقعیت ویژه‌ای دارد، توسعه فناوری نانو را در اولویت اصلی خود قرار داده است. کشور آمریکا جهت حفظ موقعیت خود و کسب منافع از فناوری‌‌های نوظهور، بایستی زمینه را برای مشارکت محققان و نوآوران در انجام تحقیقات در سطح محلی و ملی فراهم آورد.
طبق لایحه تحقیق توسعه فناوری نانو در قرن ۲۱، دولت بایستی نقش بسیار فعالی در پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و تحقیقات پایه‌ای انجام دهد.
این لایحه، ابزاری جهت هماهنگی، سازماندهی و حمایت از برنامه‌های تحقیق و توسعه فناوری نانو در سراسر ایالات متحده آمریکا فراهم می‌آورد. این لایحه همچنین از طریق ایجاد مشارکت بین دانشمندان علوم مختلف در قالب تیم‌های تحقیقاتی زمینه را برای تسریع در ایجاد هم‌افزایی در توسعه علوم بین رشته‌ای فراهم می‌آورد. به علاوه این لایحه قانونی، شبکه‌ای از مراکز علمی و سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی را ایجاد خواهد کرد. همچنین دولت ملزم است طبق این برنامه، بودجه هر یک از بخش‌ها را در ابتدای هر سال مالی تعیین کند.
دولت آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ مبلغ ۴ میلیارد دلار در زمینه تحقیقات فناوری نانو سرمایه‌گذاری کرده است و برای سال مالی ۲۰۰۶، بودجه‌ای معادل یک میلیارد دلار را تصویب کرده است.
میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در زمینه R&D فناوری نانو برابر یک میلیارد دلار بوده است که این مبلغ معادل یک چهارم سرمایه‌گذاری دولتی کل جهان است. در مورد سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی در فناوری نانو، آمریکا به طور سالانه مبلغ سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است که این رقم یک سوم سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی کل جهان است. این سرمایه‌گذاری باعث شده است که آمریکا در زمینه هدایت کارآفرینان و نو‌آوران به سمت فناوری نانو در جهان پیشرو شود.
کشور آمریکا برای این که بتواند در بازارهای آینده فناوری‌های پیشرفته رقابت کند بایستی به پرورش نیروهای جوان متخصص خود بپردازد. آمریکا سالانه ۵۰۰۰۰ مهندس فارغ‌التحصیل دارد در حالی که این رقم در کشور هند ۱۵۰۰۰۰ و در کشور چین ۲۵۰۰۰۰ نفر است. این مطلب نشاندهنده آن است که کشور آمریکا نیازمند دانشمندان، متخصصین فناوری و مهندسین بیشتری جهت حفظ موقعیت رقابتی خود است.
به گفته George Allen : ” این نکته که آمریکا منبع نو‌‌آوری است،‌ بسیار مهم است. و این کشور بایستی جهت ایجاد شرکت‌هایی با فناوری بالا، برای کاربردی کردن فناوری نانو در همه امور زندگی انسان، تلاش کند. من شدیداً معتقدم که موفقیت اقتصاد رقابتی آمریکا در بازار آینده وابسته به موفقیت او در ایجاد یک جنبش‌آفرین و نو‌آور در جامعه فناوری نانو است.”