جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع شبیه سازی در ابعاد نانو

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان – شبیه سازی دینامیک ملکولی فرایندهای تماس و خراش در مقیاس نانو – که توسط آقای حسینعلی کریمی ورزنه در مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، با راهنمایی آقای دکتر هاشم رفیعی تبار و مشاوره آقای دکتر محمد رضا خواجه پور انجام شده است، شنبه ۹ ادیبهشت ۱۳۸۵ ساعت ۲ بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشنا