برگزاری سمینار دانشجویی با موضوع فناوری‌نانو در دانشگاه یزد

سمیناری در زمینه فناوری‌نانو ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری توسط انجمن علمی- دانشجویی فناوری‌نانو دانشگاه یزد و با حمایت دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در این دانشگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با ارائه مقالات و پوسترهای دانشجویان یزدی برگزار خواهد شد.

سمیناری در زمینه فناوری‌نانو ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری توسط انجمن علمی- دانشجویی فناوری‌نانو دانشگاه یزد و با حمایت دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در این دانشگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با ارائه مقالات و پوسترهای دانشجویان یزدی برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است علاوه بر این، دو کارگاه آموزشی نیز با عناوین آشنایی با فناوری‌نانو و معرفی نانومواد به صورت جانبی و هم‌زمان با ارائه مقالات با تدریس متخصصان این نیز برگزار خواهد شد.
دبیرخانه همایش: دانشگاه یزد، مجتمع فنی مهندسی، ساختمان شماره ۳، طبقه سوم، دانشکده مهندسی نساجی، دفتر دبیرخانه سمینار
تلفن: ۰۳۵۱۸۲۱۱۶۷۰- داخلی ۲۵۹۳
فاکس:۰۳۵۱۸۲۱۱۷۵۵