بودجه اتحادیه اروپا درزمینه تحقیقات نانو الکترونیک

کمیسیون اتحادیه اروپا ۲۳۲٫۵ میلیون یورو از وجوه عمومی را به یک طرح جدید تحقیق و توسعه که بصورت مشترک توسط سه شرکت Infineon Technologies AG, Fraunhofer-Gesellschaft و ‌Advanced Micro Devices.Inc. در شهر Dresden آلمان انجام خواهد شد، اختصاص داد.

کمیسیون اتحادیه اروپا ۲۳۲٫۵ میلیون یورو از وجوه عمومی را به یک طرح جدید تحقیق و توسعه که بصورت مشترک توسط سه شرکت Infineon Technologies AG, Fraunhofer-Gesellschaft و ‌Advanced Micro Devices.Inc. (AMD) در شهر Dresden آلمان انجام خواهد شد، اختصاص داد. این طرح در زمینه فناوری نانو بوده و شامل دو مرکز جدید تحقیقاتی است.
این برنامه جامع که با همکاری بخش خصوصی و بخش عمومی با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیون یورو اجرا خواهد شد، شامل ایجاد دو مرکز تحقیقاتی جدید در زمینه نانوالکترونیک خواهد بود و ۱۹۰ محقق جدید را بکار خواهد گرفت.
شرکتهای AMD و Infineon تأسیساتی را در شهرDresden دارا می‌باشند و Fraundafer-Gesellschaft نیز بزرگترین مؤسسه تحقیقاتی عام المنفعه آلمان است که بر تحقیقات کاربردی تمرکز دارد. این تحقیقات که در زمینه فناوری نانو با گرایش نیمه‌هادی‌ هاست بعد از طرح تحقیقاتی LETI فرانسه و IMEC بلژیک مهمترین طرح تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو الکترونیک در اروپا است.