شرکت Harris & Harris و افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به فناوری نانو

یک شرکت عمومی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر است که از سال ۱۹۸۱مجموعه‌ای از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های خصوصی نانو را مدیریت می‌کند.

Harris & Harris یک شرکت عمومی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر است که مجموعه‌ای از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده در شرکت‌های خصوصی نانو را مدیریت می‌کند.
مدیران Harris & Harris سوابق سرمایه‌گذاری موفقی از زمان تأسیس شرکت در سال ۱۹۸۱ تاکنون دارند. تمرکز اولیه آنها در زمینه فناوری، زیست فناوری و فناوری نانو بود. اما از سال ۲۰۰۱ منحصراً بر فناوری نانو متمرکز شده‌اند.
هر چند متوسط سابقه افراد گروه سرمایه‌گذاری این شرکت فقط کمی بیش از دو سال است، اما زیر نظر مدیر عاملی با نام Charles E. Harris کار می‌کنند که ۲۲ سال در اداره این شرکت سابقه دارد، مدیران Harris & Harris که به طور میانگین هر کدام ۹ سال سابقه دارند، پیشینه‌ای از علوم مواد، مهندسی، پزشکی و بازرگانی دارند.
فناوری نانو در بعد تجاری در حال بلوغ و رسیدن به مرحله سود اقتصادی است و با توجه به موفقیت در اولین موارد عرضه عمومی سهام، انتظار می‌رود به موفقیت‌های بیشتری نیز دست پیدا کند.
فناوری‌نانو زیر مجموعه‌ای از علوم مواد با کاربردهایی در ارتباطات راه دور، IT، مراقبت‌های بهداشتی و صنایع داروسازی را در بر می‌گیرد. این فناوری با ناامیدی‌های بسیاری از سوی سرمایه‌گذاران مواجه بود، اما از آنجائیکه دورنمای بهتری از تجاری سازی به وجود آمده، رغبت سرمایه‌گذاران هم بیشتر شده است. در حال حاضر سبد سهام Harris & Harris شامل ۲۴ شرکت می‌شود.
اگر چه این شرکت سابقه درخشانی در این عرصه دارد اما هر سرمایه‌گذاری‌ لزوماً موفق نخواهد بود. این شرکت در مراحل اولیه سرمایه گذاری خود حدود ۶۰ درصد سرمایه‌های ریسک‌پذیر خود را از دست داد.