تولید انبوه نانوحلقه‌های کربنی

محققان چینی روش جدیدی برای تولید مقادیر زیاد نانوحلقه‌های SWNT با قطر کوچک ابداع کردند. این نانوحلقه‌ها همانند یک ابرساختار خالص، خواص انتقال جالبی از قبیل اثر Aharonov-Bohm ، انتقال مغناطیسی یا برقراری جریان‌های پیوسته از خود نشان می‌دهند.

محققان چینی روش جدیدی بری تولید مقادیر زیاد نانوحلقه‌هی
SWNT با