معرفی پتنت هفته: سیستم‌های آشکارساز نانومقیاس برای شمارش آشکارسازهای مایع

معرفی پتنت با عنوان: سیستم‌های آشکارساز نانومقیاس برای شمارش آشکارسازهای مایع مبتنی بر حلال‌های آبی و شمار&#۱۷۲۸ US 6855270

عنوان فارسی: سیستم‌های آشکارساز نانومقیاس برای شمارش آشکارسازهای مایع مبتنی بر حلال‌های آبی.
عنوان انگلیسی:

Nanoscintillation Systems for Aqueous-Based Liquid Scintillation Counting

شماره پتنت: US 6855270
نام پدید آورندگان: R. J. Mumper, M. Jay
تاریخ ثبت: ۲۰۰۵/۱۲/۱۵

این اختراع به استفاده از فناوری‌نانو برای حل مشکل حلالیت در داروسازی و رهاسازی دارو مربوط می‌شود همچنین به نانوذرات حاوی مولکول‌های فلورید کلسیم (فلور) برای تشخیص رادیوایزوتوپ‌های گسیل کننده بتا مربوط می‌شود. سیستم‌های آشکارساز نانومقیاس یا نانوذرات حاوی مولکول‌های فلورید کلسیم با استفاده از سه پیش ماده میکروامولسیونی متفاوت آب و روغن که در محیط آبی به صورت محلول‌های معلق پایدار درمی‌آیند ساخته شده و برای تشخیص الکترون یا رادیو ایزوتوپ‌های نشر کننده آلفا در غیاب حلال‌های آبی به‌کار می‌روند. نانوذرات مذکور شامل حداقل یک ماده زمینه نانوذره، یک سورفاکتانت یا مخلوطی از آنها است. سیستم آشکارساز نانومقیاس نیز می‌تواند شامل لیگاندهایی از قبیل پروتئین، کربوهیدرات یا ترکیبی از آنها باشد که به نانوذرات مذکور متصل می‌شوند. ماده زمینه نانوذره نوعی واکس تعلیق‌کننده، استر اسیدهای چرب پلی‌اکسی‌اتیلن سوربیتان، پلی‌اکسی اتیلن آلکیل‌اتر یا پلی‌استایرن است. حامل آبی نیز می‌تواند آب یا بافر آبی باشد.
نانوذرات مذکور را به دو روش سرد کردن میکروامولسیون آب و روغن تا دمای اتاق در حین هم‌زدن یا پلیمریزاسیون زمینه نانوذرات درون پیش ماده میکروامولسیون با فرایند پلیمریزاسیون غیررادیکالی می‌سازند.
کاربردها:
با روش مذکور می‌توان داروهایی را که حلالیت بسیار کمی در آب دارند به صورت محلول در این امولسیون‌ها مورد استفاده قرار داد.
مزایا:
از مزایای این روش قابلیت بازیافت و هزینه اندک آن است.