معرفی پتنت هفته: روش جدید آبکاری در مقیاس نانو

معرفی پتنت با شمار&#۱۷۲۸ us6547944 و عنوان: آبکاری تجاری نانولایه‌ها

عنوان فارسی: آبکاری تجاری نانولایه‌ها
عنوان انگلیسی:

Commercial Plating Of Nanolaminates

شماره پتنت: US6547944
نام پدید آورندگان: Schreiber
تاریخ ثبت: ۱۵/۴/۲۰۰۳

چکیده:
در این روش بر حسب نیاز، چندین نانولایه به روی یک فلز پایه رسوب داده می‌شوند. جنس این لایه‌ها با هم متفاوت بوده ولی محلول الکترولیت مورد استفاده برای آنها (که حاوی دو یون فلزی است) یکسان است. با کنترل چگالی جریان اعمالی بر سطح، می‌توان به ضخامت‌های مورد دلخواه (مخصوصاً ضخامت‌های کمتر از ۱۰۰ نانومتر) رسید. اعمال چگالی جریان مناسب، نقطه حساس فرایند است که می‌توان برای هر فلز با استفاده از تست هول سل به دست آورد.
برای مثال در مورد نیکل و مس، چگالی جریان بحرانی ۱٫۵ آمپر بر فوت است؛ در چگالی جریان‌های کمتر از این مقدار، برای مثال یک آمپر بر فوت، فقط فلز مس که نجیب‌تر است نشست می‌کند و در چگالی جریان بالاتر از این مقدار، برای مثال ۲٫۵ آمپر بر فوت، فلز نیکل نشست می‌کند. البته در هر دو حالت خلوص ۱۰۰ درصد نیست، مثلاً در چگالی بالاتر از چگالی جریان بحرانی، ۹۹ درصد نیکل و یک درصد مس نشست می‌کند.
از کاربردهای این روش میتوان به قابلیت استحصال پوشش‌ها در محدوده نانومتری، قابلیت کنترل ضخامت هر یک از لایه‌ها در محدوده نانومتری، امکان افزایش ضخامت لایه‌ها تا ۱۰۰۰ نانومتر، امکان تشکیل آلیاژ دو فلز در حد نانومتری، امکان نشاندن هزار تا ده هزار لایه بر روی هم، امکان استفاده از قالب در کاتد جهت رسیدن به اشکال مختلف اشاره کرد.
با استفاده از این روش می‌توان قطعات بسیار کوچک الکترونیکی که رسیدن به آنها از راه‌های معمول دشوار است، را ساخت.