سرمایه‌گذاری شرکت‌ Nanosphere در روش‌های تشخیص طبی

شرکت Nanosphere با استفاده از فناوری نانو به ساخت مولکول‌های شناساگر فوق دقیق اقدام کرده است، توانسته است ۵۷ میلیون دلار برای طرح آزمون تشخیص مولکولی، برای تشخیص دقیق بیماری‌ها سرمایه جذب کند.

آزمون تشخیص مولکولی، برای تشخیص دقیق بیماری‌ها در مراحل اولیه، شیوه‌ای جدید و مؤثر است. در این آزمون، مولکول‌های ساخته شده از نانوذرات به بدن بیمارتزریق می‌شوند و دقیقاً بر روی بافت‌های آسیب دیده قرار می‌گیرند و نوع بیماری شناسایی می‌شود. این آزمون‌ها، سرعت تشخیص بیماری را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. روش‌های مرسوم دراین زمینه، گاهی موفق و گاهی ناموفق عمل می‌کنند. شرکت Nanosphere که با استفاده از فناوری نانو به ساخت این مولکول‌های شناساگر فوق دقیق اقدام کرده است، توانسته است ۵۷ میلیون دلار برای ادامه این طرح سرمایه جذب کند.
این ابداع جدید بر پایه طرحی قرار دارد که ابتدا در دانشگاه Northwestern University واقع در شیکاگو بدان پرداخته شد. این طرح بر اساس استفاده از نانوذرات در شناسایی اسیدهای نوکلئیک (واحدهای تشکیل دهنده DNA) و پروتئین‌ها در مقادیر بسیار کم اجرا می‌شود.
Bill Moffitt، مدیر عامل شرکت Nanosphere، می‌گوید: مشکل روش‌های معمول تشخیص، پیچیدگی، گرانی، وابستگی زیاد به آزمایشگاه و نیاز به نمونه‌های نسبتاً بزرگ است که همین مورد آخر، خود، خطر عفونت و سرایت را به همراه دارد.
روش جدید که Verigene System نام دارد، مبتنی بر نانوشناساگرهایی از جنس طلا و به اندازه سیزده نانومتر، یعنی تقریباً به اندازه قطر DNA، است. تعداد زیادی از نانوذرات طلا را می‌‌توان برای یافتن یک توالی ژنتیکی، به درون بدن گسیل داشت و با استفاده از گیرنده‌های مخصوص، آنها را در بدن مشاهده کرد؛ حتی می‌توان نانوذرات طلا را با لایه‌ای از اتم‌های نقره پوشاند تا درخشش سفید رنگ آن، امواج بیشتری را منعکس کند.
شرکت Nanosphere هم اکنون در حال کسب تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط برای تجاری‌سازی ابداع خود است.