ایجاد کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد جمهوری اسلامی ایران تصمیم به تشکیل کمیته فنی متناظر با کمیته TC229 در ایران با عنوان ISIRI/TC229 گرفته است و قصد دارد در این کمیته از مشارکت کلیه متخصصین و صاحب‌نظران از سراسر کشور استفاده نماید.

با توجه به اهمیت موضوع استاندارد در توسعه فناوری نانو کمیته فناوری‌های نانو (TC229) به منظور تدوین استانداردهای ذیربط در سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تشکیل شده است، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو اصلی در این کمیته حضور دارد. به منظور حضور فعال در این کمیته مؤسسه استاندارد جمهوری اسلامی ایران تصمیم به تشکیل کمیته فنی متناظر با کمیته TC229 در ایران با عنوان ISIRI/TC229 گرفته است و قصد دارد در این کمیته از مشارکت کلیه متخصصین و صاحب‌نظران از سراسر کشور استفاده نماید. در این راستا کمیته ملی استانداردهای ایزو مستقر در مدیریت هماهنگی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به زودی اقدام به تأسیس کمیته فنی (ISIR/TC-229) متناظر با کمیته فنی (ISO/TC229) خواهد کرد.
لازم به ذکر است که ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نیز یکی از برنامه‌های ۵۳ گانه سند ده‌ ساله توسعه فناوری نانو را به حمایت‌ از استانداردسازی در فناوری نانو اختصاص داده است و در این زمینه از فعالیت‌های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران حمایت خواهد نمود.
با توجه به برگزاری اولین نشست کمیته فنی (ISIR/TX-229) در ۱۴ تیرماه سالجاری، علاقمندان می‌توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر دراین زمینه با دبیرخانه کمیته ملی استانداردهای ایزو مستقر در مدیریت هماهنگی تدوین استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا با شماره تلفن ۸۸۸۸۷۰۹۶ تماس بگیرند.