مناسب ترین پایگاههای جستجوی پتنت کدامند؟

با جستجو کردن اختراعات فناوری نانو در ۴ اداره ثبت PCT, EP, JP, US میتوان به بیش از ۹۷ درصد کل این اختراعات دست یافت

New Page 1

ثبت اختراع، حمایت قانونی از اختراع مذکور را برای صاحب
آن در محدوده جغرافیایی که اختراع در آن ثبت شده است، فراهم می‌کند. مطابق
بررسی‌های انجام شده اک