برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه محاسبه اندیسهای نانولوله های کربنی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: – مطالعه گروه‌های با مرکزسازهای از مرتبه بزرگ و محاسبه اندیس‌های توپولوژیک نانو چنبره ها – توسط فرهاد رضائی در دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان، یکشنبه ۸/۵/۱۳۸۵ ساعت ۱۰صبح در اتاق کنفرانس این دانشکده برگزار خواهد شد.

 دفاعیه از پایاننامه کارشناسی ارشد
عنوان:
مطالعه گروه
های با مرکزسازهای از مرتبه بزرگ و محاسبه اندیسهای توپولوژیک نانوچنبرهها
ارائه دهنده:
فرهاد رضائی
استاد راهنما:
آقای دکتر علیرضا اشرفی
زمان:
۱۰صبح، یکشنبه ۸/۵/۱۳۸۵
مکان:
اتاق کنفرانس دانشکده علوم پایه دانشگاه کاشان

علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.
چکیده:
در این پایان‌نامه اندیس PI برای نانولوله‌ها معرفی شده و طی چند قضیه، این اندیس برای نانولوله‌های کربنی صندلی، زیگزاگ وS C4C8 محاسبه ‌گردیده است.
درادامه گروه‌ها با مرکزسازهای بزرگ را مورد مطالعه قرار داده تا در این گروه‌ها هر عضو گروه، مجذور مرتبه‌ مرکزساز، بزرگتر از مرتبه خود گروه می‌شود.