معرفی گزارش مقررات فناوری نانو

پایگاه مقررات فناوری نانو بر موضوعات ایمنی، مقررات و خطرات فناوری نانو تمرکز دارد. این گروه با گردآوری گزارشی به بررسی این موضوعات برای گروه‌های ذی‌نفع پرداخته است. این گزارش، جزئیات قوانین ملی یا بین‌المللی را بازتاب نمی‌کند اما خواننده را با طرح نظارت بر قانون‌گذاری و تصمیماتی که فرایندهای تبادل‌نظر را به سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد آشنا می‌کند.

New Page 1

پایگاه مقررات فناوری نانو بر موضوعات ایمنی، مقررات
و خطرات فناوری نانو تمرکز دارد. این گر