تأمین مالی فناوری نانو در ایالات متحده آمریکا

ریاست جمهوری آمریکا برای سال ۲۰۰۷، بودجه‌ای در حدود ۲/۱ میلیارد دلار به پیشگامی ملی فناوری نانو (NNI) اختصاص داده است که این میزان در حدود سه برابر میزان بودجه NNI در سال ۲۰۰۱ می‌باشد.

ریاست جمهوری آمریکا برای سال ۲۰۰۷، بودجه‌ای در حدود ۲/۱ میلیارد دلار به پیشگامی ملی فناوری نانو (NNI) اختصاص داده است که این میزان در حدود سه برابر میزان بودجه NNI در سال ۲۰۰۱ می‌باشد. از سال ۲۰۰۱ تاکنون در حدود ۵/۶ میلیارد دلار بودجه به NNI اختصاص داده شده است. این سرمایه‌گذاری پایدار، نشان دهنده اهمیت پدیده‌ها و فرآیندهایی است که در سطح نانومتری روی می‌دهند. استفاده مناسب از این دانش جهت رسیدن به پیشرفت‌هایی در پزشکی، تولید، مواد با عملکرد بالا، IT ، انرژی و فناوری‌های محیطی تسریع می‌گردد.
NNI از تحقیقات بنیادی و کاربردی فناوری نانو از طریق تأمین مالی تحقیقات، ایجاد مراکز چندرشته‌ای و توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی کلیدی حمایت می‌کند. NNI همچنین از فعالیت‌هایی که جنبه‌های قانونی،‌ اخلاقی، انسانی، بهداشت محیطی و… را پوشش ‌می‌دهد، حمایت می‌کند.
سرمایه‌گذاری‌های گسترده و اساسی به وسیله بنیاد ملی علوم که منعکس کننده رسالت سازمان در حمایت از تحقیقات بنیادی در تمامی رشته‌های علمی و مهندسی می‌باشد انجام می‌شود، این در حالی است که وزارت دفاع (DOD) در جهت توسعه مواد، ابزارها و سیستم‌هایی که برطرف کننده نیازها و اهداف وزارت‌خانه باشد سرمایه‌گذاری می‌کند. وزارت انرژی (DOE) در حال تکمیل ۵ مرکز فعال در زمینه تحقیقات علمی نانومقیاس می‌باشد که این مراکز، تجهیزات و زیرساخت‌های تحقیقاتی را برای جامعه علمی و محققان فراهم می‌کند. مرکز خدمات سلامت و انسانی (HHS) دارای برنامه‌هایی در مؤسسه ملی سلامت (NIH ) می‌باشد که بر پیشرفت‌های زیست پزشکی مبتنی بر فناوری نانو که به صورتی میان بخش و در حوزه علوم فیزیک و زیست‌شناسی روی می‌دهد متمرکز می‌باشد.
بودجه مورد درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف (ارقام به میلیون دلار)

 

سازمان بودجه واقعی
(۲۰۰۴)
بودجه واقعی
(۲۰۰۵)
بودجه تخمینی
(۲۰۰۶)
بودجه مورد درخواست
( ۲۰۰۷)
بنیاد ملی علوم (NSF) ۲۵۶ ۳۳۸ ۳۴۴ ۳۷۳
وزارت دفاع (DOD) ۲۹۱ ۲۵۷ ۴۳۶ ۳۴۵
وزارت انرژی (DOE) ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۰۷ ۲۵۸
خدمات سلامت و انسانی (HHS) (مؤسسه ملی سلامت NIH))) ۱۰۶ ۱۴۲ ۱۷۵ ۱۷۳
وزارت بازرگانی (DOC) ۷۷ ۷۵ ۷۶ ۸۶
سازمان ملی هوا- فضا (NASA) ۴۷ ۴۵ ۵۰ ۲۵
وزارت کشاورزی (USDA) ۲ ۳ ۵ ۵
سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) ۵ ۵ ۵ ۹
خدمات سلامت و انسانی ((Niosh) (HHS) ۳
وزارت دادگستری (DOJ) ۲ ۲ ۱ ۱
سازمان امنیت ملی (ادارهامنیت حمل و نقل (TSA) DHS ۱ ۱ ۲ ۲

 

در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تأمین مالی وزارت انرژی بر علوم پایه انرژی و انرژی فسیلی متمرکز می‌باشد.
علاوه بر حمایت از توسعه فناوری نانو در جهت کاربردهای سودآور، NNI تحقیقاتی را که در زمینه بهداشت محیطی و سلامت انسانی کاربردهای فناوری نانو می‌باشد و روش‌های مدیریت ریسک‌های بالقوه حمایت می‌کند.