پیش‌بینی تاثیر فناوری نانو در ایجاد بازار ۲۶۰۰ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵‌

بر اساس پیشبینی موسسه Lux Research بازار محصولات نانو در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که این محصولات نیازمند نانومواد، اندازه‌گیری و فناوری‌های تولید می‌باشند.

وعده‌های فناوری
نانو در کنترل مواد در ابعاد نانومتر که منجر به ایجاد ویژگی‌های جدید در
محصولات میشود،سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ،دولتی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر را
برانگیخته است تا به