معرفی محصول: تشک با پارچه‌های نانوالیافی

این محصول یک تشک زیپ‌دار با سه لایه پارچه می‌باشد و در آن یک لایه نیمه‌نفوذپذیر از نانوالیاف پیشرفته Nano-Tex™ وجود دارد که مایعات و ذرات را به دام می‌اندازد، به نحوی که با شستن می‌توان آنها را جدا کرد.

نام محصول: تولید تشک با پارچه‌های نانوالیافی
نام تجاری :HealthSmart™