برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه زیست فناوری نانو

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: – تهیه و مشخصه‌یابی نانوپودر شیشه زیست فعال و بهینه‌سازی پوشش آن برای بهبود رفتار خوردگی کاشتنی فلزی بدن؛ توسط علی دوست محمدی به راهنمایی آقای دکتر محمد حسین فتحی، شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۸۵، ساعت ۱۵:۳۰، درسالن سمینار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مواد
دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:
” تهیه و مشخصه‌یابی نانوپودر شیشه زیست فعال و بهینه‌سازی پوشش آن برای بهبود رفتار خوردگی کاشتنی فلزی بدن”
ارائه دهنده:
علی دوست محمدی
استاد راهنما:
آقای دکتر محمدحسین فتحی
زمان:
ساعت۱۵:۳۰ شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۸۵
مکان:
سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان‌نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.
چکیده:
شیشه زیست فعال (بایواکتیوگلاس) به دلیل توانایی در پیوند و همبندی با بافت نرم و سخت، در ترمیم، درمان و شکسته بندی استخوان و پوشش کاشتنی بدن مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ساخت و تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی نانو پودر شیشه زیست فعال و اعمال پوشش شیشه زیست فعال بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال به روش سل ژل بود. پودر شیشه زیست فعال به روش سل ژل تهیه شد و آنالیز عنصری پرتو ایکس (XRF) به منظور تأیید حضور اجزاء مطلوب در ترکیب، بر روی نمونه پودری انجام گردید. سپس به کمک آنالیز حرارتی افتراقی (DTA)، خواص حرارتی شیشه ساخته شده ارزیابی شد. برای بررسی شکل و اندازه ذرات پودر شیشه، از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بهره گرفته شد. پودر شیشه زیست فعال در محلول شبیه سازی شده بدن (SBF)، به مدت سی روز غوطه ور گردید و از روش طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) برای تشخیص و تأیید تشکیل لایه آپاتیت بر روی آن استفاده شد. پوشش شیشه زیست فعال به روش سل ژل بر روی زیر لایه فولاد زنگ نزن ۳۱۶ ال اعمال گردید. مورفولوژی و ریز ساختار سطح پوشش به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. از روش پراش پرتو ایکس (XRD) و آنالیز توزیع انرژی پرتو ایکس (EDX) نیز برای مشخص نمودن ترکیب فازها و عناصر در پودر و پوشش استفاده شد. آزمون های الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در دو محلول فیزیولوژیکی مختلف و به منظور مقایسه رفتار خوردگی نمونه های فولادی پوشش داده شده و بدون پوشش انجام گرفت. برای ارزیابی مقاومت فولاد زنگ نزن پوشش داده شده با شیشه زیست فعال در برابر حفره دار شدن نیز آزمون پتانسیو دینامیک سیکلی انجام شد. تصاویر گرفته شده با TEM، حصول پودر در اندازه های زیر ۱۰۰ نانومتر را تأیید کرد. نتایج بعدی حاکی از تشکیل پوشش شیشه بدون ترک و یکنواخت بوسیله روش سل ژل بر روی زیر لایه فولادی بود. تأثیر افزودن مواد شیمیایی به سل بر روی حصول پوشش بدون ترک، ارزیابی گردید. آزمون FTIR تشکیل لایه آپاتیت را بر روی پودر شیشه زیست فعال تأیید کرد که این خود نشانی از زیست فعالی شیشه زیستی ساخته شده بود. همچنین ملاحظه شد که در شیشه هایی که بالاتر از دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد عملیات حرارتی شده بودند، فاز لارنیت (Ca2SiO4) تشکیل شده بود. پوشش، مقاومت خوردگی زیر لایه را بهبود داد و چگالی جریان خوردگی در نمونه های پوشش دار کمتر از نمونه های بدون پوشش بود. مقاومت فولاد با پوشش در برابر حفره دار شدن نیز افزایش یافته بود. این پدیده مستقل از نوع محیط فیزیولوژیکی می باشد. پوشش شیشه زیست فعال اعمال شده به روش سل ژل می تواند از یکسو با کاهش آزاد شدن یون های فلزی زیست سازگاری کاشتنی فلزی مصرفی در بدن را بهبود دهد و از طرف دیگر با توانمندی بالقوه خود منجر به ترویج رشد استخوان و همبندی با آن می گردد.