معرفی گزارش تأثیر فناوری‌نانو بر بازار البسه

این گزارش‌۸۴ صفحه‌ای که توسط مؤسسه ساینتیفیکا (Cientifica) منتشر شده است، به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی کاربردهای فناوری نانو در صنعت نساجی می‌پردازد. همچنین تحلیل عمیقی از بازار، روند، کاربردها و روش‌های تولید به همراه پیش‌بینی رشد کل بازار این صنعت برای بازه زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ ارائه شده است.

این گزارش‌۸۴ صفحه‌ای با عنوان (Nanotechnologies
for the Clothing Textile Market) که بوسیله مؤسسه ساینتیفیکا (Cientifica)
منتشر شده است، به تجزیه و تحلیل کمّی و کی