برگزاری همایش یکروزه فناوری نانو، رویکرد نوین جهانی

کانون آفرینش‌های علمی فنی دانش آموزان و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد با همکاری کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همایش یکروزه فناوری نانو، رویکرد نوین جهانی را ویژه مدیران و کارشناسان سازمان و برخی از مدیران علاقمند دبیرستان‌ها در تاریخ دوشنبه ۲۲/۸/۸۵ ساعت ۹ الی ۱۲ ، برگزار نماید.

کانون آفرینش‌های علمی فنی دانش آموزان و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد با همکاری کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، همایش یکروزه “فناوری نانو، رویکرد نوین جهانی” را ویژه مدیران و کارشناسان سازمان و برخی از مدیران علاقمند دبیرستان‌ها در تاریخ دوشنبه ۲۲/۸/۸۵ ساعت ۹ الی ۱۲ ، برگزار نماید.
مکان: سالن امام خمینی(ره)، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

 

 

برنامه زمانی همایش
ردیف سخنران سمت موضوع سخنرانی مدت زمان
(دقیقه)
۱ آقای عالمیان دبیر همایش خیر مقدم و ضرورت برگزاری همایش ۱۰
۲ آقای مهندس درونه رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران خیرمقدم و لزوم توجه به فناوری های نوین ۲۰
۳ آقای مهندس شاهمیرزایی مدیر کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معرفی ستاد و فعالیت های انجام شده در زمینه توسعه فناوری نانو ۳۰
پخش فیلم آشنایی فناوری نانو ۳۰
پذیرایی ۱۵
۴ آقای دکتر رضایت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پرشکی تهران و مدیر روابط بین‌الملل ستاد آشنایی کلی با فناوری نانو و کاربردهای آن در صنعت و برخی فعالیتهای انجام شده در کشور ۴۵
۵ آقای عالمیان مدیر کانون بیان برنامه های سال جاری کانون در زمینه فناوری نانو ۱۵