برگزاری همایش مبانی نظری نانو اپتیک وکاربرد نانو ساختارها در صنعت روشنایی

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی اصفهان در نظر دارد دومین کارگاه آموزشی اپتیک کوانتومی را با عنوان – مبانی نظری نانو اپتیک وکاربرد نانو ساختارها در صنعت روشنایی – ، در تاریخ ۱۹ الی ۲۱ دی ماه ۱۳۸۵ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کند.

New Page 1

گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی اصفهان در نظر دارد دومین
کارگاه آموزشی اپتیک کوانتومی را با عنوان “مبانی
نظری نانو اپتیک وکاربرد نانو ساختارها در صنعت روش