چشم انداز فناوری نانو در هلند

دولت هلند طرح وزیر امور اقتصادی، با عنوان «چشم انداز فناوری نانو از کوچک تا بزرگ» را تصویب کرد. هدف این چشم‌انداز توسعه متعادل فناوری نانو در این کشور می‌باشد.

دولت هلند طرح وزیر امور اقتصادی، با عنوان «چشم انداز فناوری نانو از کوچک تا بزرگ» را تصویب کرد.
هدف این چشم‌انداز توسعه متعادل فناوری نانو در این کشور می‌باشد. دولت‌مردان هلندی متقاعد شده‌اند که فناوری نانو به تقویت ساختار اقتصادی و رقابت پذیری هلند کمک خواهد نمود، زیرا این فناوری راه حل‌هایی برای بهبود سلامتی، محیط و صنایع دفاعی ارائه خواهد داد.
از آنجایی‌که فناوری نانو به سرعت در حال توسعه می باشد، دولت هلند این چشم‌انداز را تدوین نموده است تا بتواند جایگاه قدرتمند خود را در این زمینه حفظ نماید.