نیمه‌رساناهای مبتنی بر نانوکابل‌ها

گروهی از محققان چندین کشور اروپایی آرایه‌های منظم مغناطیسی ساخته‌اند که از چند ماده مغناطیسی نرم و سخت مجزا در یک ساختار نانوکابل منفرد تشکیل یافته اند. ترکیبی از دو و یا تعداد بیشتری از مواد مغناطیسی در چنین ساختار محوری می‌تواند به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند برای ساخت نسل آینده مقاومت‌های مغناطیسی، شیرهای چرخنده و ابزارهای تزریق چرخنده فوق سریع با هندسه غیر مسطح مورد استفاده قرار گیرد.

۲۸ آبان ۱۳۸۵- گروهی از محققان چندین کشور اروپایی آرایه‌های منظم
مغناطیسی ساخته‌اند که از چند ماده مغناطیسی نرم و سخت مجزا در یک ساختار
نانوکابل منفرد تشکیل یافته‌اند. ترکیبی از دو یا بیشتر از مواد مغناطیسی
در چنین ساختار محوری، می‌تواند به عنوان