معرفی پتنت: باطری‌های مبتنی بر لایه‌های نازک

باطری‌ها به عنوان یکی از منابع تولید انرژی، امروزه بسیار مورد توجه محققان قرار دارند. توسعه فناوری نانو و کشیده شدن این فناوری به دنیای باطری باعث کارآمدتر شدن آنها شده است این اختراع به ارائه یک سیستم پیشنهادی برای استفاده از لایه‌های نازک در باطری می‌پردازد.

عنوان فارسی: باطری‌های مبتنی بر لایه‌های نازک
عنوان انگلیسی: Nano-battery systems
شماره پتنت: ۶,۵۸۶,۱۳۳
نام پدیدآورندگان: Dale, Fisher; S. Lane, Korzhova; Nina
تاریخ ثبت: July 1, 2003
چکیده:
باطری‌ها به عنوان یکی از منابع تولید انرژی، امروزه بسیار مورد توجه محققان قرار دارند. توسعه فناوری نانو و کشیده شدن این فناوری به دنیای باطری باعث کارآمدتر شدن آنها شده است این اختراع به ارائه یک سیستم پیشنهادی برای استفاده از لایه‌های نازک در باطری می‌پردازد.
Kinoshita و همکارانش بحث تولید باطری‌هایی با اجزاء نانومقیاس را در سال ۱۹۹۹ مطرح کردند در این اختراع سعی شده تا اجزاء نانومقیاس برای باطری‌ها پیشنهاد گردد. لایه‌های نازک به عنوان یکی از عناصر پایه در فناوری نانو می‌تواند به عنوان الکترولیت در باطری‌ها به کار روند.
در این اختراع دو نوع الکترود با ابعاد زیر ۲۰۰ نانومتر (نانوباطری) و الکترودهایی بین ۲۰۰ نانومتر تا۱۰۰ میکرومتر (میکرو باطری) برای این باطری‌ها پیشنهاد می‌گردد. برای جدا کردن این دو قطب می‌توان از غشاهای متخلخل استفاده کرد. غشاءهای متخلخلی که در فیلتراسیون‌ها استفاده می‌شود را می‌توان برای این کار در نظر گرفت. این غشاء‌ها، قطری از چندنانومتر تا ۱۰۰۰ نانومتر به صورت متغیر دارند. می‌توان الکترولیت (نوعی پلیمر) را درون حفره‌های این غشاء قرار داد. جنس الکترودها نیز از نوع پلیمرهای هادی مانند پلی‌اتیلن می‌باشند. این الکترودها را می‌توان توسط AFM و SEM پیمایش کرد.