معرفی محصول: روان کننده جامد

این محصول اولین روان کننده جامد تجاری مبتنی بر نانوذرات غیر آلی کروی است. سائیدگی و اصطکاک و فرسایش را به طور قابل ملاحظه‌ای به خصوص تحت فشار و دمای بالا و در دستگاه‌های با کاربری طولانی نسبت به انواع معمولی کاهش می‌دهد و موجب افزایش طول عمر دستگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود.

نام محصول: روان‌کننده
جامدنام تجاری: NanoLub TM شرکت: APNano Materials Incکشور: آمریکامعرفی:
 این محصول اولین‌ روان کننده جامد تجاری مبتنی بر نانوذرات غیرآلی کروی است.
سائیدگی و اصطکاک و فرسایش را به طور قابل ملاحظه‌ای به خصوص تحت فشار و
دمای بال