حمایت مالی پادشاه عربستان از فناوری نانو

ملک عبدالله پادشاه عربستان مبلغ ۳۶ میلیون ریال سعودی از دارایی های شخصی خود برای تحقیق و توسعه فناوری نانو اختصاص داده است.

ملک عبدالله پادشاه عربستان مبلغ ۳۶ میلیون ریال سعودی از دارایی های شخصی خود برای تحقیق و توسعه فناوری نانو اختصاص داده است. این مبلغ به طور مساوی، برای هرکدام ۱۲ میلیون ریال، برای سه دانشگاه ملک عبدالعزیز، ملک سعود و ملک فهد جهت انجام تحقیقات فناوری نانو در حوزه نفت و معدن تخصیص یافته است.
وزیر آموزش عالی عربستان خاطر نشان کرده است این تسهیلات جهت تأسیس مؤسسات پیشرفته فناوری نانو در این سه دانشگاه صرف خواهند شد. به گفته وی هدف از تأسیس این مؤسسات، تربیت متخصصان سعودی در حوزه فناوری نانو میباشد.
این مؤسسات برنامه های تحقیقاتی خود را با همکاری مؤسسات بین المللی انجام خواهند داد، در عین اینکه به دنبال جذب محققان و کارشناسان بین المللی نیز خواهد بود.