سمینار تخصصی – کاربرد فناوری نانو در صنعت شیشه –

به اطلاع می رساند گروه صنعتی شیشه کاوه در نظر دارد با همکاری کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سمینار تخصصی در زمینه – کاربردهای فناوری نانو در صنعت شیشه – به همراه بازدید از خط تولید شیشه انعکاسی و شیشه Low-E برگزار کند.

به اطلاع می رساند گروه صنعتی شیشه کاوه در نظر دارد
با همکاری کانون توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، سمینار تخصصی در زمینه