راهبرد تحقیقاتی در نانوپزشکی

این راهبرد، نقشه‌های راه تحقیقات فناوری‌نانو در اتحادیه اروپا را برای تشخیص بیماری‌ها، دارو رسانی هدفمند و… در افق‌های زمانی بلند‌مدت، میان مدت و کوتاه مدت نشان می‌دهد.

۱ بهمن – راهبرد تحقیقاتی اتحادیه اروپا در حوزه نانوپزشکی در
دسامبر ۲۰۰۶ منتشر شد. این راهبرد، نقشه‌های راه تحقیقات فناوری‌نانو در اتحادیه
اروپا را برای تشخیص بیماری‌ها، دارو رسانی هدفمند و. . . در افق‌های زمانی بلند‌مدت،
میان مدت و کوتاه مدت نشان می‌دهد. این برنامه‌کاری تحقیقات راهبردی بر بیماری‌های
خاصی مانند بیماری‌های قلبی- عروقی، سرطان، بیماری‌های عفونی، دیابت و. . . که
اثرات اجتماعی – اقتصادی عمده‌ای بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند، متمرکز است.
در این راهبرد علاوه بر اثرات اجتماعی- اقتصادی، جنبه‌های قانونی، اخلاقی، و
اجتماعی نیز به طور کامل تشریح شده‌ است. این گزارش به صورت رایگان از طریق سایت
www.hanoforum.org قابل دسترس است.