تولید لباس‌های ضد آب و ضد آتش در چین

یک مؤسسه تحقیق و توسعه مستقل در ایالات Chongqing چین اعلان کرد که به زودی لباس‌های ضد آب و ضد آتش به بازار عرضه خواهد کرد

یک مؤسسه تحقیق و توسعه مستقل در ایالات Chongqing چین اعلان
کرد که به زودی لباس‌های ضد آب و ضد آتش به بازار عرضه خواهد کرد. این لباس با
کارکردهای مختلف از فیبرهای کربنی بامبو شکل تهیه شده است. مواد اصلی تشکیل دهنده
این لباس از طریق فرآیند سنتز خاص (تبدیل کربن بامبو به پودر وسپس فرآوری پودر برای
تولید فیبر کربنی نانو) تولید شده است