برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه نانوالیاف

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
« تولید و بررسی ساختار نانو الیاف به روش الکتروریسندگی» که توسط خانم شمیم ضرغام با راهنمایی آقایان دکترسعید بازگیر و دکتر ابوسعید رشیدی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات انجام شده است، پنجشنبه ۲۶/۱۱/۸۵ ساعت۳۰/۱۰-۹ در تالار علامه طباطبایی دانشکده علوم انسانی (۲) برگزار خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم وتحقیقات

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
« تولید و بررسی ساختار نانو الیاف به روش الکتروریسندگی»
ارائه دهنده:
شمیم ضرغام
استاد راهنما:
آقای دکترسعید بازگیر
آقای دکتر ابوسعید رشیدی
زمان:
پنجشنبه ۲۶/۱۱/۸۵ ساعت۳۰/۱۰-۹
مکان:
حصارک-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم انسانی (۲)- تالار علامه طباطبایی(طبقه هفتم )

علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.

چکیده:
امروزه الیاف نانو بدلیل نسبت خیلی بزرگ سطح به حجم، تخلخل و انعطاف پذیری بالا مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. از بین روشهای تولیدی موجود، روش الکتروریسندگی از بازدهی بالاتری برخوردارمی باشد. دراین روش الیاف نانومتری، از طریق اعمال بارهای الکتروستاتیک برمحلول پلیمری و باردار کردن آن حاصل می گردند. موضوع تولید الیاف نانو به روش الکتروریسندگی و بررسی متغیرهای موثربرآن درسالهای اخیر موضوع مقالات بسیاری بوده منتها درکشور، بدلیل نو بودن موضوع هیچگونه کار مدونی در مورد آن صورت نگرفته است وتحقیقات در این زمینه به تازگی شروع شده است. در این پروژه ضمن بررسی فرایند الکتروریسندگی وتولید نانوالیاف نایلون ۶، متغیرهای اصلی و تعیین کننده مرفولوژی الیاف ازجمله غلظت پلیمر، ولتاژ، فاصله سوزن تا جمع کننده، دبی جریان، قطرسوزن ودیگر پارامترهای مهم و موثرمورد بررسی قرارگرفتند.
جهت تولید این الیاف از محلول نایلون ۶ دراسید فرمیک و با غلظت های ۳۰-۵ درصد وزنی استفاده شد. نتایج میکروسکوپی الکترونی، ((SEM نشان داد که در شرایط ثابت، تغیرات قطر الیاف به غلظت پلیمرو ولتاژ الکتریکی وابستگی شدیدی دارد و پارامترهای دیگر از جمله فاصله سوزن تا جمع کننده ودبی جریان بیشتر بر روی یکنواختی الیاف تاثیر گذارند. همچنین مشاهده شد که با افزایش غلظت و دبی، قطر متوسط الیاف افزایش و با افزایش فاصله، قطر متوسط کاهش می یابد. در شرایط ثابت، تغیرات قطر الیاف با تغیر ولتاژ وابستگی شدیدی به نوع سوزن استفاده شده دارد، بطوریکه در سوزنهایی با قطر کم با افزایش ولتاژ قطر لیف کاهش می یابد و در صورت استفاده از سوزنهای بزرگتررفتار کاملاً متفاوتی مشاهده می شود. با بررسی گام به گام متغیرها در جهت بهینه سازی شرایط فرایندی برای تولید الیاف با قطرزیر۱۰۰ نانومتر، دانش کامل تولید الیاف نانومتری را در مقیاس آزمایشگاهی حاصل نموده که در نهایت با تکرار پذیری مناسب، الیاف ۹۰ نانومترتهیه شدند.