برگزاری جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ریاضی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان
« درهم‌پیچیدگی کوانتومی، درهم‌پیچیدگی توپولوژیک و محاسبات کوانتومی» که توسط آقای سید حامد احمدی ابهری با راهنمایی آقای دکتر احمد شفیعی ده آباد در دانشگاه تهران انجام شده است، شنبه ۲۸ بهمن ۸۵ ساعت ۱۳در اتاق ۲۲۵ پردیس علوم، دانشکده ریاضی ، آماروعلوم کامپیوتر، برگزار خواهد شد.

دانشگاه تهران
پردیس علوم
دانشکده ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر

دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان:
« درهم‌پیچیدگی کوانتومی، درهم‌پیچیدگی توپولوژیک و محاسبات کوانتومی»

ارائه دهنده:
سید حامد احمدی ابهری

استاد راهنما:
دکتر احمد شفیعی ده آباد

زمان:
شنبه ۲۸ بهمن ۸۵ ساعت ۱۳

مکان:
دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده ریاضی ، آماروعلوم کامپیوتر، اتاق ۲۲۵

علاقه مندان جهت اطلاع از نحوه اعلام زمان دفاعیه پایان نامه‌های خود اینجا را کلیک کنند.

چکیده:
نقش عملگرهای بریدی یکه‌ای را در محاسبات کوانتومی مورد مطالعه قرار داده، نشان می‌دهیم که جواب خاص R از معادله‌ی یانگ‌‌- ‌باکستر یک درگاه جهانی در محاسبات کوانتومی در میان تبدیلات یکه‌ای موضعی است. این جواب بخصوص R یک ناوردای نابدیهی جدید برید‌ها، گره‌ها و پیوندها است. همچنین نشان می‌دهیم که جواب‌های دیگر معادله یانگ‌‌-‌‌باکستر نیز در محاسبات کوانتومی جهانی می‌شوند. این نتایج را در زمینه‌ مقایسه‌ دیدگاه‌های کوانتومی و توپولوژیک به ویژه محاسبه‌ کوانتومی ناورداهای پیوندها و ارتباط بین درهم‌پیچیدگی کوانتومی و درهم‌پیچیدگی توپولوژیک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.